Kadın Girişimci-Kadınlar Neden Girişimci Olmalı?

Girişimciler, genel riskleri alan ve yenilik yapmaya çalışan kişilerdir. Birçok alanda girişimci olmak
mümkün… Belirlenen alandaki eksikliklerin giderilmesi doğrultusunda yapılan girişimler, her zaman
için başarılı olmuştur.

Girişimcilik, kimine göre krizleri fırsata çevirmek kimine göre yenilikçi bir yaklaşımdır. Ama hepsinden
önemlisi girişimcilik tutkunun kendisidir. Başarılı girişimcilerin en büyük ortak özellikleri, tutkuları,
azimleri, vizyonları, inançları, hoşgörülü olmalarıdır. Bu özellikler sayesinde girişimciler başarılı olur
ve girişimleri ses getirir. Aynı zamanda sahip olunması gereken en büyük özelliklere ek olarak
motivasyon, risk alma, yenilikçi olma ve teknolojiye uyum sağlayabilme yer alır.


Tutkusuna inanan ve kendine bu konuda son derece güvenen herkes girişimci olabilir. Kadın erkek
fark etmez ve önemli olan kişinin tutkusunun halka hitap edebiliyor olmasıdır. Yapılan çalışmalara
göre kadın girişimcilerin erkek girişimcilere göre daha başarılı olduğu bulunmuştur. Bu bağlamda
kadınlar üretimde her daim yer almalı ve girişimcilik aşklarını da kazanca dönüştürmelidirler.

Neden Kadın Girişimci?

Toplumumuzda kadının her zaman belirli görevleri vardır. Her kadının yükümlü olduğu düşünülen
sorumluluklar dahilinde evlenmek, yemek yapmak, çocuklara bakmak, ev işleri yapmak gibi olgular
bulunmaktadır. Bu geçmişten günümüze kadar gelen bir algıdır ve hatta çoğu zaman dayatılan bir
düşüncedir. Kadının toplumdaki yeri her ne kadar bu şekilde algılansa da kadın, her zaman kendi
ayakları üzerinde durabilen, birden çok iş ile ilgilenebilen, yeri geldiğinde fedakar ve anlayışlı olan bir
bireydir.

Kadınlara dayatılan düşünceler doğrultusunda kadınlar cesaretsizleştiriliyor, özgüvenleri yıpratılıyor,
zihinleri köreltiliyor ve erkeğe bağımlı hale gelmesi isteniyor. Böyle bir zihniyet günümüzde artık
büyük bir oranda düzelse de hala düzelmenin olmadığı illeri görebiliyoruz. Çoğu zaman baskı ve
şiddete maruz kalan kadınlar iş ortamında da mobing ve aşağılanmaya maruz kalabiliyor.

Toplumun
kadın üzerindeki bu olumsuz etkisi sadece kadınların güçlü duruşları ile engellenebilir. Bu yüzden
kadınlar üretmelidir, kadınlar çalışmalıdır, kadınlar yönetici olmalıdır ve kadınlar girişimci olmalıdır.
Bunların sonucu olarak kadınlar toplum üzerinde daha fazla söz sahibi olmalıdır.

‘Kadınlar, çocuklarına bakmak, eşlerine bakmak ve yemek yapmak zorunda!’ gibi bir algı artık
ortadan kalkmalıdır. Kadınlar, sevdikleri için bu işleri yaparlar ve fedakar oldukları için bunları
üstlenirler. Ama kesinlikle bunda zorunlu tutulamazlar. Günümüzde çalışma hayatında yer alan
kadınların hem iş yerine hem de ev işlerine yetişmesi mümkün değildir. Bu yüzden hayat müşterektir
ve erkekler de bunu kadınlara yüklememelidir.

Kadınların başarılı bir girişimci olmalarını sağlayan en büyük avantajları tutkulu ve inançlı olmalarıdır.
Yapacakları işe sonunda kadar bağlanmak ve inanmak her zaman başarıyı getirir. Aynı zamanda iyi bir
analiz edici ve değerlendirici olmaları şarttır.

Kadın Girişimcilerin En İyi Özellikleri

Kadın girişimcilerin iş hayatında yer alması iş hayatının düzenlenmesini sağlar. Bu yüzden kadın
girişimcilerin bazı özellikleri büyük avantajlar sunar.

 • Kadınlar inandıkları iş için erkeklerden daha fazla çaba gösterirler.
 •  Kadınlar, çalışanlarıyla daha iyi iletişim kurabilir ve onların eğitim almalarını sağlarlar.
 • Yenilikçi olmaları ve değişikliklere kolay uyum sağlayabilme özellikleri ile kendilerini hemen
  geliştirebilirler.
 •  Yeni fikirlere açıktırlar.
 •  Çalışanları motive etme ve teşvik etme kapasiteleri son derece yüksektir.
 •  Gözlem yetenekleri kuvvetlidir.
 •  Problem çözebilme başarısı erkeklere göre daha üstündür.
  Bilimsel olarak kanıtlanan sonuçlara göre de kadın beyni erkek beyninden oldukça farklıdır. Kadın
  beyninde birçok kıvrıma rastlanırken erkeklerde buna pek rastlanmaz. Bu da kadınların çok yönlü
  olduğunu ve kıvrımlarının fazla olmasıyla zeka kapasitelerinin de fazla olduğunu göstermektedir.
  Birçok nedene bağlı olarak kadınlar girişimci olmalı ve tutkularını yaşayabilmelidirler. Engellere karşı
  dimdik ayakta durabilmeli ve zorlukların üstesinden sabırla gelebilmelidirler. Üretimde kadına ihtiyaç
  var, her alanda kadına ihtiyaç ve en önemlisi girişimcilik alanında kadına daha çok ihtiyaç var!

Zehra Sevde HATİPOĞLU

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir