Girişimcilik Destek Programı

Kosgeb girişimcilik destek proğramı

  Programın Amacı

-Girişimciliğin desteklenmesi
-Başarılı işletmelerin kurulması

 Programdan Kimler Yararlanabilir?

-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,
-Girişimciler
-İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Programın Kapsamı

-Bu program,
-Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
-Yeni Girişimci Desteği,
– İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği,
– İş Planı Ödülünden oluşur.

a) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

– KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,
-Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
-KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
– Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.

Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık veücretsizdir.

b) Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Bu destekten;

-Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,

-KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,

-Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,

-İŞGEM’de yer alan işletmeler

yararlanabilir.

 

 Yeni Girişimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI(%)

(1.    ve 2.Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş DesteğiGeri Ödemesiz3.000 

60

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye
%80 uygulanır.

 

70

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye
%90 uygulanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği15.000
İşletme Giderleri Desteği12.000
Sabit Yatırım DesteğiGeri Ödemeli70.000

 

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru


Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.

c) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği


KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Desteğe Kimler Başvurabilir?

-Belediyeler,

-Üniversiteler,

-Özel İdareler,

-Kalkınma Birlikleri,

-Meslek Kuruluşları,

-Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.

 

Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay,
İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.

DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI (%)

(1. ve 2. Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İŞGEM Kuruluş DesteğiGeri Ödemesiz750.0006070
– Bina Tadilatı600.000
– Mobilya Donanım125.000
– İŞGEM Yönetim25.000
İŞGEM İşletme Desteği100.0006070
– Personel30.000
– Eğitim, Danışmanlık50.000
-Küçük Tadilat20.000

 

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır.Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur

d) İş Planı Ödülü

Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir.
İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.
İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilere, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;

-Birinciye 15.000 TL,
-İkinciye  10.000 TL,
-Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.

1,  2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı

Uygulama Esasları


Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları


Başvuru Formları
Girişimcilik Destek Programı Destek Ödeme Oluru
UGE Eğitmen Bilgi Formu
UGE Eğitmen Değerlendirme Formu
UGE Eğitim Planı
UGE Katılımcı Başvuru Formu
UGE Girişimcilik Testi
UGE Katılımcı Değerlendirme Formu
UGE Eğitime Katılmaya Hak Kazananların Listesi
UGE Katılımcı Devam Çizelgesi
UGE Katılma Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesi
UGE Sonuç Raporu
UGE İzleme Formu
UGE Başvuru Formu
UGE Değerlendirme Formu
UGE Protokolü
UGE Katılım Belgesi
UGE Katılım Belgesi Kayıt Formu
UGE Yüksek Öğretim Kurumu Başvuru Formu
UGE Yüksek Öğretim Kurumu Değerlendirme Formu
Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Yeni Girişimci Desteği Girişimci İş Planı(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Yeni Girişimci Desteği Ön Değerlendirme Formu
Yeni Girişimci Desteği Başvuru Değerlendirme Kriterleri Formu
Yeni Girişimci Desteği Kurul Karar Formu
Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesi(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağı
Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formu(ww.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Yeni Girişimci Kurul Toplantı Gündemi Formu
Yeni Girişimci Desteği İtiraz Komisyonu Karar Formu
Yeni Girişimcilik Desteği Revizyon Formu
Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
Yeni Girişimci Desteği İşletme İzleme Raporu
İŞGEM Başvuru Formu
İŞGEM İş Planı
İŞGEM Ön Değerlendirme Formu
İŞGEM Başvuru Değerlendirme Kriterleri Formu
İŞGEM Kurul Karar Formu
İŞGEM Taahhütnamesi
İŞGEM Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi
İŞGEM Desteği Destek Talep Formu
İŞGEM Mobilya ve Donanım Tespit Tutanağı
İŞGEM Desteği İzleme Formu
İŞGEM Desteği Destek Ödeme Talep Formu
İŞGEM Faaliyet Raporu
İŞGEM Revizyon Formu
İŞGEM Kurul Toplantı Gündemi Formu
İş Planı Ödülü Üniversite Başvuru Formu
İş Planı Ödülü Değerlendirme Formu
İş Planı Ödülü Jüri Karar Formu
İş Planı Ödülü İşletme Başvuru Formu
İş Planı Ödülü Üniversite Değerlendirme Formu
TABLO-1 Girişimcilik Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu
TABLO-2 Girişimcilik Destek Programı Destek Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir