E-Fatura

Son yıllarda, ekonomide yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye’de şirket sayısı, şahıs şirketleri de dahil 1 milyon 600 bini aşmış durumda. Buna ek olarak, her yıl start-up olarak adlandırılan 2000’den fazla yeni girişim de faaliyete başlıyor ve kurulan her şirket de fatura kesmek, defter doldurmak, faturaları arşivlemek gibi işlemler için kağıt kullanımı başta olmak üzere birçok yol ve yöntem ile uğraşıyor.

E-fatura, alım-satım işlemlerinin denetimi ve mevcut kağıt israfının önlenmesi için ortaya çıkan ve son yıllarda yaygınlaşan bir kavram oldu. Her ne kadar son yıllarda popüler olan bir kavram olsa da aslında e-faturanın tarihçesi eskiye dayanmaktadır.

E-FATURA TARİHÇESİ

E fatura 1960’lı yılların başında demiryolu sektöründe ilk defa verinin bir noktadan tanımlanmış diğer bir noktaya şifrelenerek transferine imkan veren EDI (Electronic Data Interchange) ile kullanılmaya başlanılmıştır. 

1970’li yıllarda gelişmeye başlayan bu sistem ile birlikte, EDI kullanan büyük tedarikçiler iş ortaklarını bu sistemi kullanarak bilgi ve belge değişimi konusunda zorlayarak kendileri ile ticari ilişkisi olan tarafları e-fatura sürecine dahil etmişlerdir.

1990’lı yılların başlarında dünyada yaşanan bilgi iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler ve internet ağlarının gelişimi ile elektronik fatura değişiminde önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

TÜRKİYE’DE E-FATURA

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. 

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

  • 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,
  • 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlara

2013 yılı sonuna kadar e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

E-FATURANIN AVANTAJLARI

e-Fatura uygulamasına geçerek kağıt israfından iş gücüne kadar pek çok maliyet avantajından faydalanabilirsiniz. Her şeyden önce çevre dostu bir uygulama olması sebebi ile fatura basmak için kağıt, mürekkep ve posta işlerinde kullanılan zarf ve arşivleme maliyeti ortadan kalkıyor. Bu sistemde faturaların kaybolma riski yok.

E-FATURA UYGULAMASINA NASIL GEÇİLİR?

e-Fatura düzenlemek ve göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle e-Fatura Uygulaması üzerinde, kendilerine ait bir Kullanıcı Hesabı oluşturmaları gerekmektedir.

Oluşturulan kullanıcı hesapları ile portal veya özel entegrasyon yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz.

Önemli bir hatırlatma olarak şunu belirtelim ki; portal ve özel entegrasyon yöntemlerinden sadece birini kullanabilirsiniz. Bu sistemde keseceğiniz tüm e-faturalar mali mühür ile iletiliyor ve bu mühürleri 3 yılda bir yenilemeniz gerekiyor.

Zeynep SOYER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir